Śniadanie Przymierza Przedsiębiorców z Dorotą Włodzimirow

Zapraszam na warsztat Cukier w diecie. Słodzimy czy nie słodzimy, który odbędzie się 17 listopada 2017 w godzinach 7:00 – 9:30